shootingboard-storyboard

Czym się różni shootingboard od storyboardu?

Chcielibyśmy wyjaśnić dwa pojęcia, które często są ze sobą mylone, mianowicie storyboard i shootingboard. Wiele osób myśli, że to to samo i stosuje je wymiennie, a różnica jest zasadnicza.

Storyboard

Storyboard, czyli inaczej scenopis obrazkowy to seria obrazów i szkiców, które powstają na etapie kreacji spotu. Jest on tworzony przez Agencję Reklamową, która w ten sposób chce przedstawić Klientowi swoją wizję spotu. W celu uzupełnienia ilustracji umieszcza obok rysunków komentarze i stosuje numerację scen i ujęć.

Shootingboard

Natomiast shootingboard jest wizją realizacji spotu przez reżysera. Powstaje on w Domu Produkcyjnym na etapie przedprodukcyjnym i jest rysowany przez osobę zwaną shootingboardzistą. Proporcje kadrów rysunku odpowiadają proporcjom kadru filmowego. Strzałkami zaznacza się kierunek ruchu kamery, osoby bądź przedmiotu. Rysuje się wyłącznie postaci i ważniejsze elementy dekoracji. 

Shootingboard nie jest warunkiem powstania filmu. Niektórzy reżyserzy uważają wręcz, że ogranicza on fantazję twórczą, jednak w większości przypadków jest pomocny i pozwala usystematyzować wiedzę związaną z realizacją spotu.