warmia

Spot, który realizowaliśmy dla Warmi i Mazur. Łatwo nie było: 7 dni zdjęciowych, 14...