brief na reklame

Jak napisać brief filmu reklamowego

Podpowiemy Ci, jak sprawnie przygotować się na działania, związane z produkcją filmów reklamowych.

Pewnie wiesz, że sam scenariusz spotu nie wystarczy do wyceny całej produkcji.

Pierwszy krok to wybór agencji kreatywnej, która przygotuje scenariusz. Następnie scenariusz ten należy wycenić w domach produkcyjnych, wyłaniając najlepszą ofertę. Aby usprawnić ten proces, potrzebny jest brief na film reklamowy. 

Zapewne chcesz uzyskać najlepszą jakość w stosunku do ceny. Dlatego też warto dopracować brief. Jest on bazą dla wszystkich firm, biorących udział w przetargu.

Dobry brief filmu reklamowego zawiera: 

 1. Informacje ogólne o zamawiającym
  • nazwa klienta (firma)
  • marka
  • agencja kreatywna obsługująca klienta
  • tytuł projektu
  • rodzaj projektu: czy jest to film wizerunkowy, film contentowy czy sesja fotograficzna
  • ilość filmów, ich długość, ilość wersji, ich przeznaczenie
  • liczba i nazwa wszystkich Domów Produkcyjnych zaproszonych do przetargu
  • data rozpoczęcia przetargu
 2. Zakres praw autorskich (określamy prawa dla zamawianych filmów i wersji z określeniem pól eksploatacji, czasu i zasięgu terytorialnego oraz ewentualnymi opcjami rozszerzeń)
  • prawa do spotu wersja I
  • prawa do spotu wersja II
  • prawa do zdjęć (sesja foto)
  • dokładny zakres rozszerzeń – jeśli występuje
 3. Płatności
  • orientacyjny budżet przeznaczony na produkcję
  • termin płatności określony w dniach, liczony od daty złożenia zamówienia
 4. Rekomendacje
  • brief na reżysera
  • brief na casting (obsada)
  • brief na lokacje, kostiumy, muzykę, animacje
  • brief na scenografię (lokacje naturalne lub budowa scenografii na hali zdjęciowej)
 5. Opis postprodukcji
  • dom postprodukcyjny lub lista dostawców preferowanych
  • studio dźwiękowe lub lista dostawców preferowanych
  • pliki emisyjne do zawarcia w kosztorysie
  • ilość sztuk i nazwy stacji kryteria oceny przetargu
 6. Podsumowanie
  • lista załączników do oferty
  • kryteria oceny przetargu

Nazywam się Magda Gębicka Krzymińska i jestem producentem w firmie M5FILM.  Pomagamy naszym klientom i udostępniamy wiedzę niezbędną w procesie produkcji filmów reklamowych.